programi i proekti
 

Програми и проекти

 

Академични предмети

В предучилищните групи и началната училищна степен следваме програмите на МОН, като поставяме акцент върху обучението по български език, математика и английски език.

 

Допълнителните следобедни часове по основните академични предмети дават възможност за стабилна  обща подготовка на децата и са предпоставка за добри резултати при завършване на съответната образователна степен. 
  

 

В часовете по български език се работи върху ограмотяването на децата, писмената и езиковата им  култура, богатството на речта, умението да се мисли и разсъждава по даден проблем и да се изказва собствено мнение. 
 

 

По математика работим с одобрените от Mинистерството на образованието програми,  като за да акцентираме и наблегнем на по-високи резултати, часовете по предмета са удвоени.

 

Ограмотяването на децата  по английски език започва още от предучилищна група по изпитана британска фонетична система. От първи до 7 клас часовете се водят само от учители, чийто роден език е английския. По същата система продължава надграждането на знания и умения и в началното училище. Като основна система се използва и съвременната система система Oxford Discover, която позволява на децата да опознават активно света около себе си, да се включват в проектни дейности и да развиват критичното си мислене.

 

 

Изкуство

Освен академичните предмети, програмата на учениците от началния курс е ранообразена с допълнителни творчески часове, в които децата са свободни да изразяват себе си и да използват въображението си, за да творят. В тези часове атмосферата е изключително емоционална, а основната цел е възпитаване на естетически вкус, увереност, самоуважение и  лично изразяване, умения за  работа в екип, усет към красивото и представяне на индивидуалността на всяко дете чрез формите и цветовете. Часовете по изкуство нерядко прерастват и в тематични работилници, посветени на периоди от историята на изкуството.

Децата имат възможност да изберат и допълнителни часове по изкуство в предложените Артелиета, както и да участват във вокална група, индивидуални часове по вокално и актьорско майсторство и да изберат индивидуални часове по предпочитан музикален инструмент. Допълнителните дейности в областта на музиката и актьорското майсторство са възможни, благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с академия за певци „D-stars”.

 

Спорт

Спортът има основна роля във възпитанието и израстването на уравновесени и физически калени личности. Чрез него децата насочват енергията си и тонизират тялото и ума си. В началното училище всеки ден се изучават елементи от редица групови спортове – народна топка, баскетбол, футбол и волейбол. Физическите упражнения насърчават децата към работа в екип и възпитават състезателен дух и воля. Освен предвидените в програмата часове по физическо възпитание и спорт, има възможност за допълнитени дейности, които семействата да избират според своите  интереси и предпочитания – футбол, модерни танци, балет, народни танци, баскетбол, плуване и таекуон-до.  

Всички ученици имат възможност да посетят басейна в задължителни часове през учебната година.

 

 

Режим

Обучението на децата в началния етап е целодневно и е организирано във времето между 8:15 – 16:15 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата като са осигурени достатъчно междучасия за хранене и почивка.Часовете са с продължителност от 35 мин. и 10 мин. междучасия от 1-3 кл. и 40-минутни часове за 4-6 кл. Използва се всяка възможност за излизане на децата в двора на училището за игри и активна почивка. 

 

Предмет

І клас
часове на седмица

ІІ клас
часове на седмица

ІІІ клас
часове на седмица

ІV клас
часове на седмица

V клас
часове на седмица

Български език

11

11

11

11

9

Математика

8

8

7

7

8

Английски език

9

9

9

9

9

Човекът и обществото

-

-

2

2

-

История

-

-

-

-

2

Околен свят

-

2

-

-

-

Роден край

2

-

-

-

-

Човекът и природата

-

-

2

2

2

География

-

-

-

-

2

Втори чужд език – от пети клас

-

-

-

-

2

Музика

2

2

2

2

2

Изобразително изкуство

2

2

2

2

2

Информационни технологии

1

1

1

1

1

Технологии и редприемачество

2

2

1

1

1,5

Физическо възпитание

5

5

5

5

4

Добродетели 1 1 1 1 1
Занимателна математика - 1 1 -