izvun klasnata staja
 

Извън класната стая

Заедно с творческата дейност по общообразователните дисциплини, екипът ни организира и посещения на театрални постановки, експозиции, изложби, избрани мероприятия в музеи и изложбени зали и преходи сред природата като ценна част от обучението на децата. Обръщаме сериозно внимание на ролята на изкуствата (театър, музика, поезия, приказки, песни, танци, изобразително изкуство) като способ за развитие на творческия потенциал на учениците.

 

Комбинацията от различни видове изкуства с отделните учебни предмети подпомага усвояването на знанията по приятен и траен начин. Часовете извън класната стая дават възможност да се разширява кръгозора на учениците и художественото възприемане на действителността и обогатяват общата им култура. 

 

Провеждат се и еднодневни екскурзии с предварително проучване и изследване от страна на децата, както и ски училища през зимните месеци и тематични летни училища след края на учебната година.

 

 

Лятно училище

ЧОУ „Азбуки” ежегодно организира лятно училище за най-малките си ученици през месец юни. Неговата цел е да предложи забавни и разнообразни дейности за децата като комбинира спортни, културни, образователни и творчески занимания. Сред любимите на децата са подвижните игри, готварството, приложните и ръчни дейности. През лятото обичаме да прекарваме повечето време навън, затова еднодневните излети до Витоша или посещението на музеи са неразделна част от нашата програма, която можете да видите тук.

 

13.06-17.06

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

09:00 – 10:00

Стрелба с лък

Кръжок по готвене

Организирани и спортни игри

Посещение на Археологически музей

Организирани и спортни игри

11:00 – 12:30

Античен свят

Научни твърдения през вековете

Античен свят

12:30 – 13:30

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

13:30 – 14:00

Кръжок по четене

Кръжок по четене

Кръжок по четене

Кръжок по четене

Кръжок по четене

14:00 – 15:30

Малък изследовател опити

Работилничка по изкуства

Грънчарско ателие

Работилничка по изкуства

Кино с пуканки

16:00 – 17:00

Игра на двора

Игра на двора

Игра на двора

Игра на двора

Игра на двора