За родители

Като част от стремежа ни да осигурим пълноценна подкрепа във възпитанието и израстването на учениците, през тази година поставяме началото на ежемесечни срещи, посветени на развитието на нравствения потенциал на децата, подпомагането на емоционалната им зрялост, насърчението на мотивацията за целеполагане, поддържането на модел на пълноценно хранене и движение, подкрепата на ефективно общуване и всичко това с грижа и любов към семейството.

Целта на тези срещи е да създадем възможност за споделяне с добри практики, ценни идеи и важни принципи, свързани с пълноценното израстване на детето и развитието на здрави семейни модели, като едновременно с това научим повече и за вашите въпроси, за да можем да споделим ползотворни предложения.

„На семейството с любов“ е една прекрасна възможност да утвърждаваме все повече връзката учебно заведение – семейство, като заедно откриваме отговорите на малките и големите въпроси, които си задаваме за възпитанието и израстването на децата.

Водещ на темите е Марина Грозданова, която е преподавател по Добродетели и психолог в детската градина и училището ни. Тя е специализирала в детско-юношеската диагностика и терапия и през последните шест години съсредоточава усилията си върху подпомагането на програма за развитие на нравственото образование в детски градини, училища и семейства.

„На семейството с любов“  ще се провежда веднъж месечно в избрана събота, като срещите са безплатни за родителите на децата, обучаващи се в ЧДГ „Малки стъпки“, ОУ „Азбуки“ и ЧСОУ „Проф. „Иван Апостолов“.