2015-05-13_590_41  header XL
 

За нас

Училищен комплекс „Азбуки” е образователен комплекс, обединяващ всички степени на задължитено образование – детска градина, основно училище и гимназия.

 

Грижата ни към децата започва още от първите им години, когато ги посрещаме в детска градина Little Steps, където се стремим да насърчим тяхната любов към знанието, любопитството им към света и добродетелите на характера им.

 

В основно училище „Азбуки” децата поставят първите стъпки на своето съзнателно образование. С получен лиценз през 2012 г., то е място, където децата се чувстват обгрижени и зачетени, и придобиват вяра и самочувствие в собствените си възможности и сили. Учениците в „Азбуки” растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, където се чувстват обичани и щастливи.

 

Двадесет и две години след създаването си гимназия „Проф. Иван Апостолов” продължава да дава своя принос в изграждането и възпитанието на образовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на гимназията почива не само върху дългогодишни традиции и реализацията на завършили образованието си в нея ученици, но и на новаторския й дух и внедрени нестандартни методи на преподаване. Гимназията предлага различни програми на обучение в зависимост от индивидуалните интереси и заложби на учениците – хуманитарен профил, мениджмънт, право и технологии.

 

 

Завършвайки гимназията учениците получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните университети както в България, така и по света.