2015-05-13_590_54  header XL
 

Визия и мисия

Нашата визия

  • Да създадем училището на новото време, където децата идват с желание и развиват своя потенциал.
  • Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в себе си и в своите възможности.
  • Да възпитаме всестранно развити личности чрез индивидуален подход към всяко дете, организиране на учебния процес с отчитане на възможностите и приоритетите на детската личност

Училището се стреми да стимулира активността и да утвърди устойчива жизнена позиция на учащите се. Целта ни е да мотивираме познавателните умения и израстването на цялостната личност.