Priem
 

Прием

За учебната 2022/2023 година ЧОУ „Азбуки” обявява следните свободни места:

 

клас

брой места

срок за подаване на документи

провеждане на предварителни срещи с родители

провеждане на приемни изпити

обявяване на резултатите и записване

 

 

 

 

1

 

16

/нова паралелка/

 

 30 ноември 2021

 

 1 декември 2021–

20 януари

2022 г.

 

 29-30 януари

2022 г.

 

4 февруари 2022 г.

Срок за записване и подписване на договор – 10 работни дни след обявяването на резултатите.

 

 

 

 

за други класове

 

при наличие на свободни места ще бъдат обявени на 20 април 2022 г.

 

 27 април 2022 г.

 

 28 април –

05 май 2022 г.

 

 26 – 30

май 2022 г.

 

3 юни 2022 г.

Срок за записване и подписване на договор – 10 работни дни след обявяването на резултатите.

 

 

.

 

 

Процес на кандидатстване:

 

 Срещи на родителите с представител на училището в определените срокове.

 

Процедура по прием:

 

За първи клас:  

  • Провеждане на диагностика за училищна готовност и английски език. Провежда се индивидуално или в малки групи до три деца,  в предварително уговорен ден и час.
  • При наличие на свободни места след изтичане на срока за първото класиране, кандидатите определени като резерви ще бъдат поканени с лично писмо в срок до 21 февруари .
  • Окончателно приключване на приема – 02 март 2022 г.
  • Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от училището/, копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се прибира от родителя/.
  •  При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се възстановява в случай на прекратяване на същият.

 

 За пети клас:

  • Кандидатът се явява на тестове по български език и литература,  математика и английски език. В зависимост от епидемиологичната обстановка е възможно тестовете да бъдат проведени в присъствена форма или в електронна среда.
  • Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от училището/; копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се прибира от родителя/.
  •  При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се възстановява в случай на прекратяване на същият.