Priem
 

Прием

Прием за учебната 2024/2025г.

 

 

клас

Брой места

Срок за подаване на заявление

Провеждане на приемни изпити

Провеждане на опознавателни срещи с родители

Обявяване на резултатите и записване

 

 

 

1

 

 

няма свободни места за първи клас

 

10 януари 2024г.

 

Заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата

 

 

 

 

26 и 27 януари 2024

 

от

      20 ноември 2023           до  

19 януари 2024г.

 

6 февруари 2024г.

обявяване на резултатите

от теста за училищна готовност

срок за записване и подписване на договор

16.02.2024

 

 2

 


 Няма свободни места за бъдещ 2., 3. и 4. клас.

 

 

 

4 свободни места за 5. клас.

 

3 свободни места за 6. клас.

 

2 свободни места за 7. клас.

 

 

19 април 2024 г.

 

заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата.

 

 

20 април 2024 г. за кандидати за бъдещи 4, 5,6  и 7 класове.

 

22 – 24 април

 2024 г. 

за бъдещи 2 и 3 класове

 

 

22-24 април 2024г.

на среща ще

бъдат поканени, родителите на ученици положили всички изпити с резултат минимум 4.50.

 всички останали ще могат да разгледат писмените работи

 

 

25 април 2024 г. обявяване на резултати от изпитите

––––––

срок за записване и подписване на договор 

 

 30 април 2024 г.

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Процес на кандидатстване:

 

Подаване на електронно заявление от страна на родител в посочените срокове .

 

Срещи на родителите с представител на училището в определените срокове.

 

Процедура по прием:

 

За първи клас – Тест за училищна готовност и английски език.

Тестовете се провеждат в един от упоменатите дни в малки групи до 5 деца

 

 За всички останали класовеКандидатите се явяват на тестове по български език и литература, математика и английски език.

 

Документи за записване

  • Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от

училището/; копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се
прибира от родителя/.

  • При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се

гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се
възстановява в случай на прекратяване на същия.