Priem
 

Прием

Прием за учебната 2023/2024г.

 

 

клас

Брой места

Срок за подаване на заявление

Провеждане на приемни изпити

Провеждане на опознавателни срещи с родители

Обявяване на резултатите и записване

 

 

 

1

 

 

няма свободни места за първи клас

 

10 януари 2023г.

 

Заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата

 

 

 

 

27 и 28 януари 2023

 

от

21.ноември 2022           до  

20 януари 2023г.

 

10 февруари 2023г.

обявяване на резултатите

от теста за училищна готовност

срок за записване и подписване на договор

28.02.2023

 

 2

 

2 свободни места 

 

няма свободни места

 

1 свободно място

 

4 свободни места 

 

2 свободни места

 

1 свободно място

 

 

10 април 2023 г.

 

заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата.

 

 

22 април 2023 г. за кандидати за бъдещи 4, 5,6  и 7 класове.

 

26 – 28 април

 2023 г. –

за бъдещи 2 и 3 класове

 

03 – 10

май 2023 г.

 

на среща ще

бъдат поканени, родителите на ученици положили всички изпити с резултат минимум 4.50.

 

всички останали ще могат да разгледат писмените работи

 

28 април 2023 г. обявяване на резултати от изпитите.

–––––-

12 май 2023 г. – обявяване на класиране.

––––––

Срок за записване и подписване на договор – 10 работни дни след обявяването на резултатите.

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Процес на кандидатстване:

 

Подаване на електронно заявление от страна на родител в посочените срокове .

 

 Срещи на родителите с представител на училището в определените срокове.

 

Процедура по прием:

 

За първи клас – Тест за училищна готовност и английски език.

Тестовете се провеждат в един от упоменатите дни в малки групи до 5 деца

 

 За всички останали класовеКандидатите се явяват на тестове по български език и литература, математика и английски език.

 

Документи за записване

  • Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от

училището/; копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се
прибира от родителя/.

  • При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се

гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се
възстановява в случай на прекратяване на същия.