Priem
 

Прием

За учебната 2020/2021 година ЧОУ „Азбуки” ще приема документи за първи клас. Прием в останалите класове ще се осъществява само при наличие на свободни места.

 

 

Процесът на кандидатстване:

 

  • Подаване на заявление от страна на родител в срок от 4.11.2019 – 20.01.2020 г. на priem@azbuki-school.bg  (Заявление)
  • Срещи с родители и представител на училището

 

Първи кръг:

 

За първи клас – Тест за училищна готовност и английски език – 31.01.2020 г. или 08.02.2020 г. от 9:30ч.

  • Обявяване на резултатите от първи кръг – 14.02.2020 г.

 

Втори кръг:

 

Допускат се деца, преминали успешно първи кръг

  • Индивидуални дати за посещение на детето в училище за един учебен ден и среща с училищния психолог.
  • Информиране на родител за крайното решение на комисията по приема – 3 дни след пробния ден.
  • Подписване на договор за обучение до 10 дни след обявяване на резултата – родителят внася 10 % от таксата за обучение, която сума при отписване на ученика не се възстановява.

 

За повече информация относно приема, може да позвъните на следните телефони:

 

02 951 62 14

0895 700 605