Priem
 

Прием

Прием за учебната 2024/2025г.

 

 

клас

Брой места

Срок за подаване на заявление

Провеждане на приемни изпити

Провеждане на опознавателни срещи с родители

Обявяване на резултатите и записване

 

 

 

1

 

 

20 свободни места за първи клас

 

10 януари 2024г.

 

Заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата

 

 

 

 

26 и 27 януари 2024

 

от

      20 ноември 2023           до  

19 януари 2024г.

 

6 февруари 2024г.

обявяване на резултатите

от теста за училищна готовност

срок за записване и подписване на договор

16.02.2024

 

 2

 


 

при наличие на свободни места те ще бъдат обявени на 17.04.2024

 

 

19 април 2024 г.

 

заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата.

 

 

20 април 2024 г. за кандидати за бъдещи 4, 5,6  и 7 класове.

 

22 – 24 април

 2024 г. 

за бъдещи 2 и 3 класове

 

 

22-24 април 2024г.

на среща ще

бъдат поканени, родителите на ученици положили всички изпити с резултат минимум 4.50.

 всички останали ще могат да разгледат писмените работи

 

 

25 април 2023 г. обявяване на резултати от изпитите

––––––

срок за записване и подписване на договор 

10 работни дни след обявяването на резултатите.

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Процес на кандидатстване:

 

Подаване на електронно заявление от страна на родител в посочените срокове .

 

Срещи на родителите с представител на училището в определените срокове.

 

Процедура по прием:

 

За първи клас – Тест за училищна готовност и английски език.

Тестовете се провеждат в един от упоменатите дни в малки групи до 5 деца

 

 За всички останали класовеКандидатите се явяват на тестове по български език и литература, математика и английски език.

 

Документи за записване

  • Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от

училището/; копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се
прибира от родителя/.

  • При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се

гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се
възстановява в случай на прекратяване на същия.