Priem
 

Прием

За учебната 2022/2023 година ЧОУ „Азбуки” обявява следните свободни места:

 

клас

Брой места

Срок за подаване на заявление

Провеждане на приемни изпити

Провеждане на опознавателни срещи с родители

Обявяване на резултатите и записване

1

Приемът за първи клас за учебна 2022 – 2023 година е приключен.

 

 

 

 

2

 

При наличие на свободни Местата ще бъдат обявени на 09 май 2022 г.

 

 

15 април 2022 г.

 

Заявлението се подава по електронен път, чрез линка след таблицата.

 

 

16 април 2022 г. за кандидати за бъдещи 4, 5,6  и 7 класове.

 

26 – 29 април

 2022 г. –

за бъдещи 2 и 3 класове

03 – 10

май 2022 г.

 

На среща ще

бъдат поканени, родителите на ученици положили всички изпити с резултат минимум 4.50.

 

Всички останали ще могат да разгледат писмените работи в присъствието на учител специалист

29 април 2022 г. обявяване на резултати от изпитите.

–––––-

11 май 2022 г. – обявяване на класиране.

––––––

Срок за записване и подписване на договор – 10 работни дни след обявяването на резултатите.

 

3

4

5

6

7

 

Процес на кандидатстване:

 

Подаване на електронно заявление от страна на родител в посочените срокове .

 Срещи на родителите с представител на училището в определените срокове.

 

Процедура по прием:

 

 За всички останали класове:

 

 Кандидатът се явява на тестове по български език и литература,
 математика и английски език.
 Необходими документи за записване: пакет документи /по образец , даден от
училището/; копие от акт за раждане /само за сверяване на данните и се
прибира от родителя/.
  При приемане на ученика се подписва договор за обучение. Договорът се
гарантира с внасяне на 10 % от таксата за обучение, която сума не се
възстановява в случай на прекратяване на същия.