Priem
 

Прием

За учебната 2019/2020 година ЧОУ „Азбуки” ще приема документи за първи и пети клас. Прием в останалите класове ще се осъществява само при наличие на свободни места.

 

 

Процесът на кандидатстване:

 

 

Първи кръг:

 

За първи клас – Тест за училищна готовност и английски език – 01.02.2019 г. или 09.02.2019 г. от 9:30 ч.

За пети клас – Тест по БЕЛ, математика и английски език – 01.02.2019 г. или 09.02.2019 г. от 9:30 ч.

/датата за изпита се избира от родителите и се посочва в заявлението/

  • Обявяване на резултатите от първи кръг – 14.02.019 г.

 

Втори кръг:

 

Допускат се деца, преминали успешно първи кръг

  • Индивидуални дати за посещение на детето в училище за един учебен ден и среща с училищния психолог.

  • Информиране на родител за крайното решение на комисията по приема – 3 дни след пробния ден.

  • Подписване на договор за обучение до 10 дни след обявяване на резултата – родителят внася 10 % от таксата за обучение в размер на 485 евро, която сума при отписване на ученика не се възстановява.

 

За повече информация относно приема, може да позвъните на следните телефони:

 

02 951 62 14

0895 700 605