baza
 

База

Училищен комплекс „Азбуки” отвори врати през септември 2013г., като през 2014 г. посрещнахме и гимназистите ни в новопостроената сграда. Комплекс „ Азбуки” е с РЗП над 5000 кв.м., разположена на площ от 7000 кв.м. Сградата предлага всички необходими за съвременно обучение помещения и специализирани кабинети, езикови кабинети, съоръжения за спорт – голям физкултурен салон, басейн , зали за спортни занимания, както и просторен двор.

 

Класните стаи, в които учат малките ни възпитаници, са просторни, оборудвани с всички необходими интериорни елементи за пълноценен учебен процес – кътове за учене, приложни дейности и почивка.

 

За нуждите на обучението са предоставени компютри и интерактивни дъски, които спомагат онагледяването на уроците и ги правят по-достъпни и интересни. Те са особено полезни обучението по чужди езици, тъй като позволяват използването на множество разнообразни нагледни материали.