Проект „Екология”

Проект „Екология”Екологията като наука дава възможност на децата да се научат да виждат красотата на света като цяло, да се възхищават от прекрасното и да възпитават съзнателно, заинтересовано отношение към околната среда. В училището ни стартира проект ”Екология”, който ще бъде разработен през следващата учебна година. Учениците ще се запознават с екологичните проблеми на планетата, на района или населеното място, и какво трябва да се прави, за да се съхрани околния свят. Чрез различните инициативи и разработки, децата ще развиват не само своето образование, а и своите изследователски умения, способности да търсят решение на поставени задачи и проблеми, да развиват творческите си способности, да създават нови приятелски взаимоотношения в класовете, да повишат мотивацията си към учебния процес.