Не на насилието в училище

На 2-ри октомври отбелязахме Международния ден на усмивката, както и Международния ден на ненасилието. По този повод през тази седмица организираме серия от тематични събития, с които да дискутираме взаимовръзката между щастието и насилието в училище.

 

Вчера с учениците от 4, 5 и 6 клас проведохме среща, на която разговаряхме за насилието в училище. Децата трябваше да отговорят какво наричаме насилие, да дефинират различните му форми и как го упражняваме един върху друг, понякога несъзнателно.Всички бяха единодушни, че не биха искали да учат в училище, в което присъства насилие, а биха искали спокойна, хармонична и щастлива среда, в която да се развиват. Заедно достигнахме до заключението, че е важно да полагаме всекидневна грижа за това нашето училище да е сплотено и свободно от насилие.

 

А, какво трябва да правим, за да го постигнем попитахме децата. Да проявим търпение, прошка и любов – добродетели, с които да противодействаме на насилието. Какво да направим когато ни иде да отмъстим? Да проявим милост, любов и прошка. Когато ни е страх? Да можем да проявим смелост. Когато ни обземе гняв? Да можем да проявим търпение и да извикаме спокойствието.

 

Наблегнахме на това, че за да бъдем в училище, в което цари взаимно уважение и спокойствие и всички да се чувстваме разбрани, трябва да знаем, че всеки един от нас има отговорност и може да допринесе за това. Как? Проявявайки 1. Учтивост 2. Обич 3. Търпение в общуването си с другите.

 

В тази връзка стартира и първата ни от 4 мисии: „Чист и подреден.“ Всеки клас има грижа и отговорност към класната си стая и коридорите. През месец октомври ще съблюдаваме дали пазим чисти и подредени коридорите, класните стаи, гардеробите и съблекалните си. Ако в края на октомври сме били старателни и постоянни, децата ще могат да закупят за целия си клас игра по свой избор.