Игра – състезание „Поколение, училище и град на бъдещето“

В сряда, 26 октомври 2016 от 10 часа, ще се проведе игра – състезание между смесени отбори на 12 и 3;  11 и 4; и 10 и 5 класове на тема: „Поколение, училище и град на бъдещето“

Предприемачески игри
Предстои ни една специална среща на 26 октомври с учениците от гимназията, с които съвместно
ще играем предприемачески игри и ще покажем своето иновативно мислене по отношение на
бъдещето. Дванадесети и трети клас ще направят презентация за Поколенията на бъдещето,
четвърти и единадесети клас ще покажат Града на бъдещето, а десети и пети клас ще разработят
Училище на бъдещето. Ще бъде много любопитно и полезно да проследим съвместната им работа
и резултата от нея.