2015-05-13_590_27  header XL
 

Към родителите

Като създатели и управители на частна образователна структура „Азбуки” повече от всякога сме убедени, че единството между образователната и възпитателната дейност е най-мощният инструмент в работата по формирането на подрастващите поколения. Това важи за всички възрастови групи: детска градина, основно училище и гимназия.

 

 

Развивайки интелекта, ние обръщаме голямо внимание на нравственото и естетическото развитие на учениците. Поддържаме индивидуалния подход към личността на детето и развиваме качества като отговорност, лоялност, самоувереност и уважение към личността. Доброто образование, даващо възможност на учениците да се реализират във всички сфери в страната ни или в чужбина, е приоритет на училището ни. Но освен образователните приоритети, има и други – всяко дете да бъде успешно в областта, която предпочита, да се избави от комплексите, пречещи му да се самоизрази, да развива комуникативни навици, да има стил в поведението си и да изгражда своя социален статус за една достойна реализация в живота.

 

 

Убедени сме, че нашият педагогически колектив достойно посреща предизвикателствата на времето и повече от 20 години реализира качествен, пълноценен и модерен училищен процес. Историята на училището – това са нашите постижения във всички области.

 

 

Методическите подходи и инструментариуми в работата на всички преподаватели съчетават богатите традиции на българското образование с водещите педагогически практики и стандарти на Европа. Ние имаме силата и волята да разрушим рутинното ученическо ежедневие с нестандартни авторски учебни програми, провокиращи и стимулиращи образователния потенциал на всяко дете, ученик или гимназист.

 

 

Затова и трите структури на „Азбуки” с увереност подготвят възпитаниците си за всичко, свързано с преодоляване на предизвикателствата на възрастта чрез насърчаване на любознателността и толерантността, самодисциплината и отговорното отношение към себе си и околния свят. Нашите деца – усмихнати, доброжелателни, щастливи и уверени в себе си са визитната картичка на училището ни.

 

 

Тук те получават необходимите знания, мъдрост и самочувствие. Мотото на образователния комплекс: „Учи, мечтай, откривай светове” най-точно кореспондира с разбиранията ни за съвременно образование.

 

 

Надяваме се, че информацията в сайта ще провокира интерес и желание да ни посетите. Само така бихте могли да разберете защо училището ни е толкова специално, какво ни кара да се гордеем с нашите постижения и да бъдем уверени в историята, която ни предстои да напишем!