sertificati
 

Сертификати

Pearson е водещата световна компания в сферата на образованието.

 

Тя обединява повече от 100 образователни и издателски имена като Longman, Edexcel, Pearson Language Test, The Financial Times, Penguin, Prentice Hall, Addison–Wesley и други. Учебните системи и тестовите програми на Pearson помагат за обучението на повече от 100 млн. души годишно в цял свят.

 

Edexcel е най–голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания, с над 100 години опит в структурирането, администрацията и предоставянето на квалификации, лидер в поставянето на международните образователни стандарти. Edexcel предлага най- богатото в света портфолио, включващо над 7 000 професионални квалификации и 120 академични такива, достъпни за училища, колежи и организации по целия свят.

 

Pearson Language Test, съвместно с Edexcel, предлагат възможност за оценяване на познанията по английски език, посредством Pearson Test of English General (PTE General). Първоначално са създадени през 1982 г. от University of London и са официално акредитирани от  Qualifications and Curriculum Authority (QCA) – Британската организация за контрол и регулиране на качеството на образование  в страната.

Защо PTE General?

  • Сертификат за владеене на английски език за съответното ниво, валиден за цял живот.
  • Признат за целите на академичен прием в колежи и университети във Великобритания и други европейски държави, както и при кандидатстване за работа във всички авторитетни международни компании.
  • 6 нива, напълно отговарящи на стандартите на Европейската езикова  рамка (Common European framework).
  • Тестовите материали се подготвят и оценяват от екипи от професионалисти  от  Великобритания.

 

http://www.pearsonpte.com/