priem
 

Прием

Прием в 8 клас 2015/2016 

 

Информационните срещи за приема започват от 09.02.2015 г.

Условия за кандидатстване и прием:

  • Успех над 4,50 от първия учебен срок на 7-ми клас;
  • Събеседване в присъствието на родител/и
  • Успешно положен изпит с успех над 4,50.

Тест по български език и литература /БЕЛ/ и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст-  за профилите право, мениджмънт и хуманитарен

Тест по математика и тест по БЕЛ - за профил информационни технологии.

При наличие на свободни места, може да се кандидатства с резултатите от външното оценяване.

 

Начини за кандидатсване  за осми (подготвителен) клас:

Индивидуален  изпит:  всеки работен ден, предварително заявен и договорен от родител.

 

Групов писмен изпит:  

21.03.2015 г. /събота/ – 9.00 ч. – изпит по БЕЛ за всички профили

Изпитът по математика за профил Информационни технологии се провежда индивидуално след предварителна регистрация.

 

Регистрация за изпит

За регистрация за изпит изпратете заявление на office@ivanapostolov.bg и ксерокопие от бележника с оценките от първия учебен срок.