Посещение на инсталация за преработване на отпадъци

Знаете ли, че от битовите отпадъци, които образуваме постоянно, средно 40-50% са биоразградими и могат да бъдат превръщани в горива и енергия, както и в компост, който да се използва като тор. И всичко това благодарение на отпадъците!

За това и още децата научиха по време на посещението си в инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. 
В рамките на 2 дни ученици от 5 и 6 клас имаха възможност да научат за процеса на компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.

Екип от технолози посрещнаха и разведоха децата в инсталацията, показаха им и обясниха процесите, които протичат тук, и успяха да ги изумят с факта, че чрез преработката на тонове отпадъци, които пристигат тук, инсталацията се захранва със собствена енергия!

Благодарим на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова – Yordanka Fandakova, по чиято любезна покана се осъществи нашето гостуване!