Конкурси

Освен талантливи нашите деца са и много умни и атлетични. През изминалите месеци се включихме в
различни състезания и конкурси. Ето и някои от тях:
В състезанието „Математика без граници“ се отличиха:
1. Михаил Стефанов – 1в клас – златен медал;
2. Борис Зрънчев – 1в клас – сребърен медал;
3. Борис Дъбов – 1в клас – бронзов медал;
4. Боян Пинтев – 1в клас – бронзов медал;
5. Ема Михайлова – 1в клас – бронзов медал;
6. Калоян Пиронков – 1б клас – сребърен медал;
7. Виктор Титов – 1а клас – сребърен медал;
8. Димитър Балтаджиев – 1а клас – сребърен медал;
9. Марина Симеонова – 2а клас – бронзов медал;
10. Никола Луканов – 2б клас – сребърен медал;
11. Велизар Ангелов – 2б клас – бронзов медал;
12. Никол Няголова – 2б клас – бронзов медал;
13. Айя Видас – 2б клас – бронзов медал;
14. Анита Кирилова – 3а клас – бронзов медал

Учениците от пети клас участваха в състезанието по български език и литература „Стъпала на
знанието“, организирано от Сдружение „10 книги“. Първи кръг беше тест върху граматически материал -
и втори – създаване на съчинение описание. Максималният брой точки за двата кръга е 100 точки.
Отличилите се ученици са:
Биляна Божкова – 5а – 90 т.
Калина Чакърова – 5а – 86 т.
Орор Льошевалие -5б – 86 т.
Леа Григоров – 48 т. /участвала само във втори кръг/

medal medal2 medal1 medal3 medal5 medal4 medal7 medal8 medal9 medal10