Игра за световен мир в България 2

За втори път в България деца управляват държави, ООН, Световната банка и др., разрешавайки смело и мъдро кризи от световно значение.