„На семейството с любов“ 21.10.17

Мили родители и ученици, благодарим ви, че бяхта част от първата за тази година среща на „На семейството с любов“ в събота, която посветихме на емоционалния превод – или как да разбираме това, което стои зад поведението и думите ни. Вярваме, че се получи чудесна дискусия и се открехнахме на това как да да разпознаваме и разбираме противоречието между думите и поведението, от една страна, и същинското емоционално преживяване. Споделихме и упражнихме „метода на емоционалното съпътствие“, с което да насърчим уменията си за ефективно слушане, и да изградим доверие и желание у отсрещната страна да сподели с нас и разкрихме техники за самонаблюдение и анализ, с които да разпознаваме автентичните и паразитните си емоции. Надяваме се срещата ни да е била полезна за вас и да ви бъде от полза и занапред, когато ще може да приложите наученото в различни сфери на общуването-в отношенията ни с децата, родителите и нашите партньори, а заедно с това да развием и навици на пълноценна комуникация. Очакваме следващата ни среща с нетърпение!