Прием

  • Заявления за прием в детската градина за учебната 2019/ 2020 г. ще се приемат само при свободни места! Свободните места в различните възрастови групи ще бъдат обявявани своевременно на сайта на детската градина.
  • За учебната 2020/ 2021 година няма да се приемат заявления за прием на деца в предучилищна група /деца родени през 2014/, тъй като вече има сформирана такава.
  • При завършване на предучилищна група в Малки стъпки, децата, които кандидатстват в ЧОУ АЗБУКИ ще държат задължителен тест за училищна готовност, който ще определи приема им в училището.