Прием

  • Информация по въпроси, свързани със свободните места и прием в детската градина може да получите на следните телефони: 0885 138 850; 0896 645 504.
  • Във филиала на детската градина в кв. Симеоново има ограничен брой места за деца родени през 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 год.
  • Във филиала на детската градина в кв. Мусагеница свободни места има само в групата на деца, родени 2019 год.
  • При завършване на предучилищна група в Малки стъпки, децата, които кандидатстват в ЧОУ АЗБУКИ ще държат задължителен тест за училищна готовност, който ще определи приема им в училището.

Кандидатстване за детската градина се осъществява по желание на родителя, като е необходимо да бъде попълнено следното електронно Заявление за прием.