Прием

  • Заявления за прием в детската градина ще се приемат само при свободни места. За учебната 2023/2024 г. приемът е активен само за деца родени през 2019, 2020 и 2021 година.
  • Местата за трета и предучилищна група (деца родени през 2018 и 2017 год.) са запълнени и не се разглеждат подадени заявления.
  • При завършване на предучилищна група в Малки стъпки, децата, които кандидатстват в ЧОУ АЗБУКИ ще държат задължителен тест за училищна готовност, който ще определи приема им в училището.

Заявление за прием 

 

Попълнените заявления се изпращат на електронната поща на детската градина - littlesteps@azbuki-school.bg