Прием

  • Заявления за прием в детската градина за учебната 2020/ 2021 г. ще се приемат само при свободни места. 
  • За учебната 2021/ 2022 г. няма да се приемат заявления за прием на деца в предучилищна група.
  • За учебната 2021/2022 г.  детската градина започва прием за яслена група за деца родени през 2019 г.
  • При завършване на предучилищна група в Малки стъпки, децата, които кандидатстват в ЧОУ АЗБУКИ ще държат задължителен тест за училищна готовност, който ще определи приема им в училището.