za roditelite v detskata gradina
 

За родителите

Семействата на всяко дете, постъпило в „Little Steps”, получават информационна брошура с описани политикaта, правилата, организацията на работа и дейностите в детската градина.

 

На индивидуални родителски срещи, провеждани два пъти годишно, семействата могат да получат подробна информация за развитието на детето, неговите интереси, изяви и успехи. На тях учителите дават препоръки за насоките на развитие и общуването с детето у дома. Наблюденията на родителите за живота и проявите на детето вкъщи, споделени с нашите учители, са изключително полезни за неговото правилно израстване и възпитание.

 

През годината се организират дни на отворените врати, в които родителите могат да присъстват и пряко да наблюдават заниманията в детската градина.